Categorieën
Terminologie

Evenementen

Agenda van evenementen op het terrein van de terminologie.

XVIIIe Journée Scientifique REALITER
XXXIIe Colloque Ass.I.Term

Startdatum: 06/10/2022
Einddatum: 07/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Bologna
Organisator: REALITER en Ass.I.Term
Terminologie

Een overzicht bieden van thematische aandachtspunten in actueel terminologisch onderzoek is het doel van het tweedaags congres dat REALITER en de Associazione Italiana per la Terminologia organiseren op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022. Dit evenement loopt onder de titel “Les projets de recherche en terminologie : dynamiques et résultats”, met een oriëntatie op de Romaanse talen.

DTT-Grundlagenseminar

Datum: 14/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: online
Prijs: 70-225 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie

Een introducerende studiedag richt Deutscher Terminologie-Tag e.V. in op vrijdag 14 oktober 2022. Dat gebeurt onder het motto “Terminologiearbeit – Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse” dat aangeeft hoe de instructie opgebouwd wordt tot een praktijkgerichte opleiding. Achtereenvolgens komen basisnoties van de terminologieleer aan bod, gevolgd door toepassingen gericht op termverzameling, de opbouw van een termbank en het modelleren van een terminologisch werkproces.

TiNT 2022

Datum: 21/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Amsterdam en online
Organisator: NL-Term

De jaarlijkse TiNT-dag van NL-Term biedt in 2022 voor de veertiende maal een forum voor onderzoek en praktijk op het vlak van de Nederlandstalige terminologie. Het evenement op vrijdag 21 oktober staat in het teken van de juridische terminologie die vertegenwoordigers van verschillende instellingen belichten in verband met de eigen, vaak complexe specificiteit van rechtstaal en de verschillen in rechtstelsels.

3rd International Conference. Terminology – Heritage and Modernity

Startdatum: 29/10/2022
Einddatum: 30/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Tbilisi (Georgië) en online
Prijs: 0-100 euro
Organisator: TSU Arnold Chikobava Institute of Linguistics
Terminologie

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022 vindt in Tbilisi het derde internationaal congres plaats onder de titel ‘Terminology – Heritage and Modernity’. De beoogde lezingenthema’s worden in vier onderwerpsgebieden ingedeeld. Naast een diachroon georiënteerd subdomein komen heden en toekomst aan bod in de secties terminologieplanning, standaardisatie en harmonisering, en digitalisering.

DTT-Vertiefungsseminar

Startdatum: 17/11/2022
Einddatum: 03/12/2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 110-570 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie

Een meerdaagse opleiding van Deutscher Terminologie-Tag e.V. vindt plaats in de periode van donderdag 17 november tot zaterdag 3 december 2022. Aan bod komen de verschillen in projecttypes en de respectievelijke eisen die dit stelt aan de terminologiewerkzaamheden. In het verdere onderricht laten zich twee hoofdlijnen onderscheiden, namelijk een lijn met onderwerpen die verband houden met begripsinhoud zoals equivalentie en classificatie en kennisorganisatie, en daarnaast technische thema’s zoals termextractie en data-uitwisseling in digitale formaten.

Terminology: Domain Loss and Gain

Startdatum: 20/04/2023
Einddatum: 21/04/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Brussel en online
Organisator: NL-Term, INT, EAFT, Infoterm

Communicatie in de eigen taal in verschillende domeinen is geen vanzelfsprekend gegeven. Veeleer is sprake van een ontwikkeling waarbij talen kunnen standhouden of terrein moeten prijsgeven onder invloed van talen die een sterkere invloed hebben op het respectievelijke vaktaalgebruik. Domeinverlies en –winst is een actueel terminologisch thema waarvoor NL-Term een internationaal congres organiseert op donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023. De contexten waarin het onderwerp zich laat onderzoeken, zijn zeer divers: werkomgeving, vakliteratuur in het onderwijs, e-commerce, minderheidstalen enz.